Aktualności

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem sięw przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć ...

WYPRAWKA DLA TRZYLATKA

WYPRAWKA 3-LATKA: · Buty na zmianę (wygodne kapcie na podeszwie antypoślizgowej, łatwe do wkładania, na rzepy lub ...

WESOŁA 13-tka

13 WRZEŚNIA 2018 r. w godzinach 16.30 - 17.30 nasi mali goście będą mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach i ...

przydatne Linki

Zmiany w opłatach za przedszkole

 

W wyniku nowelizacji ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), wprowadzonej ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985), od 1 stycznia 2017 r. zniesiona została możliwość pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich i starszych w publicznych przedszkolach. Ma to związek z objęciem tych dzieci subwencją oświatową.

Dzieckiem 6-letnim, zgodnie z zasadą przyjętą w ustawie o systemie oświaty, jest dziecko, które rozpoczyna roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. Obecnie dotyczy to dzieci urodzonych w 2010 roku.

Wnoszenie opłat za dzieci młodsze reguluje Uchwała nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy. 

Wyżej wymieniona Uchwała obowiązuje od 1 lutego 2017 r. i ustala, że:

·         Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane są
w przedszkolu 6 godzin dziennie.

·         Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy.

·         Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym 6 godzin wynosi 1 złoty, przy czym jeśli dziecko korzysta ze świadczeń niepełną godzinę, opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

·         W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się, przy czym rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Uchwała określa również zasady udzielania zniżek i zwalniania z opłat.

Tekst uchwały tutaj /fileget/uchwala-w-spr-oplat-za-przedszkole.pdf

Ważne!

Kwestię ustalenia, które 6 godzin będzie godzinami bezpłatnego korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, pozostawiono dyrektorom przedszkoli. Zgodnie z kompetencjami określonymi w odrębnych przepisach, dyrektor powinien uzgodnić to z rodzicami i radą pedagogiczną.

W dniu 6 lutego 2017 r. na zebraniu Rady Rodziców ustalono, że czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu mieści się w godzinach od 8.00 do 14.00. Są to godziny, w których zgodnie z organizacją pracy przedszkola, wszystkie dzieci przebywają w swoich grupach pod opieką swoich nauczycielek. Jest to więc czas najbardziej efektywnie wykorzystywany do pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

W związku z powyższym, począwszy od 1 lutego 2017 r., do ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu uwzględniany jest czas przed godz. 8.00 oraz po godz. 14.00.

Obowiązek rejestrowania momentu przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola z wykorzystaniem kart magnetycznych i czytnika systemu STOPEREK - nie ulega zmianie.

 

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.