Aktualności

SPOTKANIE Z NOWYMI RODZICAMI

ZAPRASZAMY RODZICÓW NOWYCH DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW 22 ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Szanowni Rodzice Wspólnie z Radą Rodziców został uzgodniony termin przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola – PRZEDSZKOLE ...

przydatne Linki

Elfy

Grupa dzieci 5-letnich 
 
 
http://www.gifs-animados.es/gifs-imagenes/t/toread/gifs-animados-toread-3945210.gif
 
Każdy dzień w naszej grupie to aktywne, radosne poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata.
 Bardzo lubimy bawić się, malować i rysować, ponieważ to zawsze poprawia humor nawet w najbardziej szare i pochmurne dni.
 Chętnie uczymy się piosenek, wierszy i bardzo aktywnie uczestniczymy w zajęciach.
Nasze nauczycielki: Pani Zosia i Pani Kasia oraz pracownk obsługi Pani Justyna uczą nas również jak radzić sobie z trudnościami i cieszyć się każdą chwilą.

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

Grupa ELFY pracuje w oparciu o program Planeta Dzieci WSiP, to kompleksowy cykl dla całego etapu edukacyjnego, od trzylatka do sześciolatka.

MOCNE STRONY GRUPY

Dzieci w toku codziennych zajęć i zabaw zdobywały i utrwalały wiedzę z zakresu wielu obszarów edukacyjnych.

 • Nastąpił duży rozwój umiejętności społecznych, zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i z dorosłymi.
 • Znacząco poszerzył się słownik dzieci o pojęcia z najbliższego i szerszego otoczenia.
 • Nawiązały się przyjaźnie między dziećmi, co widać w zabawach dowolnych, jak i sytuacjach zadaniowych.
 • Opanowane zostały czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne (czas pandemii mocno to utrwalił).
 • Dzieci są bardzo sprawne fizycznie, aktywne w zabawach ruchowych spontanicznych i organizowanych oraz w tańcach.
 • Większość dzieci jest aktywna na zajęciach i posługuje się zdaniami złożonymi.
 • Poznaliśmy 14 liter, bez większych problemów dzieci wyodrębniają te głoski pośród tekstu i nazywają je.
 • Dzieci chętnie pracują w książkach, chociaż praca wielokrotnie jest niestaranna.
 • Posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie znanym dzieciom.
 • Dzieci poznały obraz graficzny cyfr od 1do 6.
 • Większość dzieci dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów, posługują się sylabami i głoskami.
 • Wszystkie dzieci bez większego problemu piszą swoje imiona, podpisują prace plastyczne, posługują się literami w sposób spontaniczny.
 • Obserwujemy duży rozwój manualny dzieci – sprzyja temu zainteresowanie papierem i innym materiałem plastycznym.
 • Podsumowanie obserwacji  dzieci w I półroczu wypadło  na poziomie wysokim.

PROBLEMY W GRUPIE

 • Nie wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach – w formie: odpowiedzi na pytania nauczycieli w sytuacjach zadaniowych, problemowych, rozwiązywaniu zagadek, rozmowach analizujących treści wysłuchanych opowiadań i wierszy.
 • Prace w książkach i na kartce bywają niestaranne, zrobione w pośpiechu.
 • Grupa dzieci ma problem z wysłuchiwaniem głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, tzn. na początku wyrazu, w środku i na końcu, oraz z analizą i syntezą wyrazową.
 • Dużo pracy wymaga obszar zachowania i dyscypliny wśród dzieci. Niektóre z nich nie przestrzegają ustalonych reguł grupowych
  i ogólnie obowiązujących zasad dobrego zachowania, np. odzywają się niestosownie do nauczycieli i pani z obsługi. Nie reagują na polecenia i demonstrują zachowania przeciwne.

WNIOSKI DO PRACY W II PÓŁROCZU

 • Więcej uwagi poświęcimy na przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania: rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie motoryki małej i wielkiej.
 • Przy współpracy z rodzicami będziemy pracować nad wdrażaniem dzieci do przestrzegania norm i zasad, a także nad większą aktywnością dzieci na zajęciach.
 • Planujemy organizowanie większej liczby zajęć z elementami kodowania i rozwijających zainteresowania dzieci.

PODJĘTE DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez zachęcanie do udziału w ciekawych pracach  plastycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez ciekawą literaturę, muzykę i aktywność ruchową.
 • Udział w ciekawych warsztatach on-line o różnorodnej tematyce.
 • Wykorzystywanie tablicy multimedialnej w trakcie zajęć i organizacja zajęć z kodowania.
 • Realizowanie wychowania do wartości, np. przez: organizowanie zajęć o tematyce patriotycznej, słuchanie opowiadań i wierszy o tej tematyce, poznawanie symboli narodowych, zachęcanie do  ciekawych prac plastycznych związanych z tym obszarem.

UDZIAŁ GRUPY W INNOWACJACH, PROGRAMACH, PROJEKTACH,  AKCJACH CHARYTATYWNYCH

 • Akcja „Pola Nadziei”- Ośrodek Hospicjum Domowe (sadzenie żonkili)
 • Akcja „Zbieramy naklejki” – dla dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka
 • Akcja „Góra Grosza” - XXII edycja Towarzystwo Nasz Dom
 • Akcja „Niepodległa do hymnu” - Biuro Programu Niepodległa
 • Paczka Świąteczna - wsparcie rodziny z naszego przedszkola
 • Projekt WIE „Mały człowiek wielka sprawa – przedszkolak zna i przestrzega prawa” - kontynuacja z roku szkolnego 2019/2020 – warsztaty on-line dotyczące praw dzieci i praw zwierząt.
 • Teatrzyki i koncerty wg harmonogramu imprez przedszkolnych - on-line.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora” – w tym: realizacja tematu „Sprawność kuchcikowego mistrza” i malowanie farbami podobizny Teodora „ Artystyczna dusza”
 • Projekt „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego” - uczestnictwo w zajęciach „Poznajemy zasady ruchu drogowego” - ćwiczenia i zabawy symulacyjne, zapoznanie z numerami alarmowymi, pojazdami oraz znakami drogowymi.
 • Program „Dzieciaki mleczaki” - Polska Izba Mleka, w tym realizacja scenariusza „Mleczne ciekawostki”
 • Program „Szpital Pluszaka” - Grupa Ratowniczo-Medyczna Medicus - spotkanie z ratownikiem medycznym.
 • Program „Bezpieczny przedszkolak” - spotkanie z policjantem.

Szanowni Rodzice

Zapraszamy na dni otwarte, w celu przekazania informacji o dzieciach, w trakcie indywidualnych rozmów.

Zofia Byzia i Katarzyna Bojkiewicz

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2021r.

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z grupy Elfy

język angielski:

poniedziałek  10:10 - 10:30
środa   10:10 - 10:30

rytmika:

wtorek   09:00  - 09:20
środa   10:55 - 11:15

religia:

wtorek   13:30 - 13:50
piątek   13:30 - 13:50

gimnastyka korekcyjna:

czwartek  13:30 - 14:00

20200904_120510
20200916_120537
20200916_120541
20200925_144747
20200928_101234
20200930_103004
20200930_103010
20201008_154433
20201008_154439

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.