Aktualności

SPOTKANIE Z NOWYMI RODZICAMI

ZAPRASZAMY RODZICÓW NOWYCH DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW 22 ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Szanowni Rodzice Wspólnie z Radą Rodziców został uzgodniony termin przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola – PRZEDSZKOLE ...

przydatne Linki

Jeżyki

Grupa dzieci 5-letnichW naszej grupie jest zawsze wesoło, lubimy się bawić i ciągle uczymy się czegoś nowego, dlatego z przyjemnością chodzimy do przedszkola. Dzięki nim artystycznie
się rozwijamy, dużo wierszyków znamy, piosenki śpiewamy i w tańcu pląsamy.

 Uczą nas i opiekują się nami nauczycielki: Pani Mira, Pani Halinka oraz pracownik obsługi Pani Małgosia.

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W I PÓŁROCZU  ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Grupa ,,Jeżyki” liczy 25 dzieci, z dominującą liczbą chłopców, jest ich bowiem aż 16.

Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić mocne strony dzieci, jak również  występujące problemy. Nie wszystkie dzieci osiągają jednakowe rezultaty. Niektóre z nich wymagają  intensywniejszej pracy indywidualnej, niestety utrudnionej przez obecną sytuację, związaną
z pandemią.

Mocne strony grupy:

 • Dzieci chętnie  biorą udział w zajęciach ruchowych i gimnastycznych organizowanych w sali i w terenie.
 • Chętnie uczestniczą w zbiorowym śpiewie, w tańcach, muzykowaniu.
 • Są samodzielne, nie potrzebują pomocy w toalecie, samodzielnie spożywają posiłki.
 • Większość nie potrzebuje pomocy przy ubieraniu się, tylko niektóre oczekują  pomocy przy wiązaniu butów.
 • Chętnie przystępują do prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami, prac konstrukcyjnych, pracy w książkach i na kartach pracy.
 • Większość przestrzega  zasad dotyczących funkcjonowania w grupie. Szanują własność swoją i wytwory kolegów.
 • W większości reagują na przywołanie przez nauczycielki, oraz znaki i sygnały funkcjonujące w grupie.   

Występujące problemy:

 • Większość dzieci ma problemy ze skupieniem uwagi na zajęciach.
 • Mają ubogi zasób słownictwa, wypowiadają się pojedynczymi wyrazami.
 • Spora grupa dzieci nie w pełni rozumie treści czytanych utworów literackich.        

Mimo bardzo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii starałyśmy się indywidualnie wspomagać rozwój dzieci, doskonaliłyśmy ich umiejętności, wychowywałyśmy i kształciłyśmy we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzałyśmy przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej,  z wykorzystaniem  różnorodnych form i metod pracy oraz zróżnicowanych środków dydaktycznych.

Kształtowałyśmy postawy patriotyczne wśród dzieci poprzez poznawanie symboli narodowych, słuchanie legend, obchodzenie świąt narodowych oraz udział we wspólnym śpiewaniu Hymnu Narodowego. Obchodziliśmy święta związane z rodziną, rozwijałyśmy zainteresowania dzieci poprzez właściwy dobór literatury, muzyki, a także aktywności ruchowej.

Rozwijałyśmy kreatywność dzieci poprzez zachęcanie do wykonywania prac plastycznych różnymi technikami. Wdrażałyśmy dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw swobodnych, pobytu na placu zabaw i spacerów. Rozwijałyśmy poszanowanie dla środowiska naturalnego.

Uczestniczyłyśmy w spektaklach teatralnych i koncertach online. Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana była w oparciu o program wychowania przedszkolnego pt. „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP. Program jest zgodny z podstawą programową.

Wnioski do pracy na II półrocze:

 • Dalsze stymulowanie dzieci i przygotowanie do obowiązku szkolnego.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem poprzez częste czytanie utworów literackich (wiersze, bajki, baśnie, opowiadania) i analizowanie ich treści.
 • Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu treści programowych.
 • Kontynuowanie pracy i realizacja zadań zawartych w planie rocznym.
 • Dalsze wdrażanie dzieci do stosowania norm i zasad panujących w grupie.

Udział grupy w innowacjach/programach/projektach/konkursach/akcjach charytatywnych:

 • Projekt w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych ,,Mały człowiek wielka sprawa – przedszkolak zna i przestrzega prawa”, w którym m.in. uczestniczyły w warsztatach online dotyczących praw dziecka i praw zwierząt.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”, w którym dzieci zdobyły trzy sprawności: ,,Kuchcikowego mistrza”, ,,Teodor artysta”, ,,Odznaka Antynudka - eksperyment naukowy”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Droga z klasą”, w którym dzieci uczestniczyły
  w zajęciach ,,Poznawanie zasad ruchu drogowego” - były to ćwiczenia i zabawy symulacyjne oparte na obserwacji, oraz zapoznanie z numerami alarmowymi i znakami drogowymi.
 • Projekt ,,Dzieciaki Mleczaki cz.1” - temat zajęć ,,Mleczne ciekawostki” w ramach tematyki dotyczącej zdrowia.
 • Program ,,Szpital Pluszaka” - spotkanie z ratownikiem medycznym.
 • Program „Bezpieczny przedszkolak” – spotkanie z policjantką.
 • Uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych:

„Góra grosza” - XXII edycja Towarzystwo Nasz Dom

„Niepodległa do hymnu” - Biuro Programu Niepodległa

„Pola Nadziei” - Ośrodek Hospicjum Domowe

„Zbieramy naklejki” - mieszkańcy Wawra rodzicom dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka

Paczka Świąteczna - wsparcie rodziny z naszego przedszkola

Braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Przedszkole 423 w Warszawie „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”

Dni otwarte oraz rozmowy indywidualne:

Szanowni Rodzice, zapraszamy na dni otwarte wg harmonogramu wywieszonego na tablicy przy szatni naszej grupy. Przypominamy, że obowiązują zapisy na wyznaczoną godzinę. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego przez przedszkole, w razie jakichkolwiek pytań, bądź w razie potrzeby umówienia się na rozmowę indywidualną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Halina Radzimińska, Mirosława Śliwka

Dni otwarte w grupie Jeżyki

WRZESIEŃ: 22.09.2020- GODZ.17.15- 18.15
PAŹDZIERNIK:  27.10.20- GODZ. 17.15- 18.15
LISTOPAD:  17.11.20- GODZ. 17.15- 18.15
GRUDZIEŃ: 22.12.2020- GODZ.17.15- 18.15
STYCZEŃ: 26.01.2021- GODZ.17.15- 18.15
LUTY: 16.02.2021- GODZ.17.15- 18.15
MARZEC: 23.03.2021- GODZ 17.15- 18.15
KWIECIEŃ: 27.04.2021- GODZ.17.15- 18.15
MAJ: 18.05.2021- GODZ. 17.15- 18.15
CZERWIEC: 22.05.2021- GODZ. 17.15- 18.15

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2021r.

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z grupy Jeżyki

język angielski:

poniedziałek  09:50 - 10:10
środa   09:50 - 10:10

rytmika:

środa   10:35  - 10:55
czwartek   09:10 - 09:30

religia:

wtorek   13:50 - 14:10
piątek   13:50 - 14:10

gimnastyka korekcyjna:

wtorek  13:00 - 13:30

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.