Aktualności

SPOTKANIE Z NOWYMI RODZICAMI

ZAPRASZAMY RODZICÓW NOWYCH DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW 22 ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Szanowni Rodzice Wspólnie z Radą Rodziców został uzgodniony termin przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola – PRZEDSZKOLE ...

przydatne Linki

Misie

Grupa dzieci 4-letnichMamy już za sobą pierwszy rok uczęszczania do przedszkola. Jesteśmy coraz bardziej samodzielni, zaciekawieni otaczającym nas światem.

 Codziennie nasze panie nauczycielki: Pani Monika, Pani Renata, nauczyciel wspomagający Pani Bożena oraz pracownik obsługi Pani Małgosia uczą nas jak dbać o higienę, uczą nas kultury spożywania posiłków i samoobsługi.

 Zdobywamy nową wiedzę i umiejętności podczas zabaw i zajęć tematycznych.

Podsumowanie pracy dydaktyczno–wychowawczej w grupie MISIE w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

Mocne strony grupy:

Grupa „Misie” to grupa charakteryzująca się dobrą adaptacją do przedszkola i do nowych warunków. Dzieci są pogodne, zgrane ze sobą, odczuwają przynależność do swojej grupy. „Misie” są wobec siebie opiekuńcze, pomocne i tolerancyjne, w szczególności wobec dzieci z trudnościami. Odczuwają więź emocjonalną z nauczycielkami.

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycielki oraz w zajęciach dodatkowych (zwłaszcza gimnastyka korekcyjna, religia, rytmika). Czynności samoobsługowe w łazience są już dobrze opanowane.

„Misie” świetnie radzą sobie z układaniem puzzli (różnego formatu), dużo kolorują utrzymując się coraz lepiej w konturze obrazka, często konstruują z klocków coraz to bardziej skomplikowane budowle. Grupa bardzo lubi zabawy ruchowe, muzyczne, adekwatne do swoich możliwości ruchowych.

Pojawiają się zabawy tematyczne w kącikach (zwłaszcza dziewczynki potrafią same zorganizować sobie zabawy na dłuższy czas). „Misie” bardzo chętnie pracują w książkach. Uwielbiają zabawy plastyczne, poznawanie różnych technik, eksperymentowanie. Chętnie bawią się na przedszkolnym placu zabaw.

Występujące trudności:

Grupa „Misie” wymaga specyficznych warunków do nauki i zabawy ze względu na obecność dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (3 orzeczenia, a w diagnostyce 2 dzieci). Jest to grupa głośna, dlatego konieczne jest przypominanie o zasadach bezpiecznej zabawy. Często ma miejsce dyscyplinowanie grupy i przypominanie o zasadach zawartych w Kodeksie Grupy, np. o sprzątaniu zabawek po skończonej zabawie, kulturalnym zachowaniu się przy stole podczas spożywania posiłków, cierpliwym czekaniu na swoją kolej podczas wypowiadania się na zajęciach. 

Sporo dzieci ma problemy logopedyczne (te dzieci objęte są opieką przedszkolnego logopedy). Duża część grupy ma niewykształcony odpowiedni chwyt narzędzia pisarskiego na poziomie wieku 4-latka. Sporo dzieci ma problem w skupieniu uwagi i dłuższej koncentracji na zadaniu. Występują także trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową, przejawiającą się w zadaniach typu: labirynty, szlaczki, kończenie danego wzoru.

Liczna grupa dzieci ma ubogie słownictwo (problemy np. z opisem obrazka, sformułowaniem odpowiedzi na pytanie, wypowiadaniem swoich myśli). Są również dzieci mające problem z emocjami, rozpoznawaniem ich i właściwym, adekwatnym radzeniem sobie z nimi. W grupie kilkoro dzieci cechuje duża nieśmiałość.

Grupa „Misie” pracuje zgodnie z programem „Planeta dzieci” w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. W ramach programu rozwijane są wszystkie obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy. Charakterystyczną cechą programu jest poznawanie przez dzieci świata wartości.

„Misie” poprzez różnorodne zabawy i formy aktywności poznały wartości takie jak: przyjaźń, odwaga, pracowitość, uprzejmość, wolność, kreatywność, cierpliwość, dobroczynność, szacunek, zdrowie. Co 2 tygodnie w grupie wybierany jest Król i Królowa danej wartości.

Dzieci uczestniczyły we wszystkich świętach i uroczystościach przedszkolnych, m.in: Dzień Przedszkolaka, Dzień Zwierząt, Dzień Postaci z Bajek, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki. Na Święto Niepodległości oraz Dzień Babci i Dziadka dzieci zaprezentowały swój występ artystyczny (nagranie).

W grupie pracuje się w oparciu o elementy Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz.

Grupa „Misie” uczestniczyła w następujących programach/ projektach/ konkursach/ akcjach charytatywnych:

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Wyzwania Teodora” (w ramach projektu przeprowadzono 3 zajęcia, w których dzieci uzyskały odznaki: Kuchcikowy Mistrz, Pomocna Dłoń, Antynudek); (wrzesień- styczeń)
 • Projekt „Dzieciaki Mleczaki” cz. 1 (w ramach projektu zajęcia: „Mleczne opowieści”) (styczeń);
 • Program „Szpital Pluszaka” (w ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne organizowane przez grupę  Ratowniczo-Medyczną MEDICUS (październik);
 • Projekt WIE „Mały człowiek wielka sprawa – przedszkolak zna i przestrzega prawa” - kontynuacja z roku szkolnego 2019/2020 (w ramach projektu: spektakl: „Prawdziwy skarb”, warsztaty online: „Prawa zwierząt” i „Prawa dziecka”)
 • Akcje charytatywne:

„Pola Nadziei” sadzenie cebulek żonkili w celu wsparcia osób terminalnie chorych (październik)

      „Przedszkolaki Razem” - wsparcie rodziny w ramach paczki świątecznej (grudzień)

      „SOS – mieszkańcy Wawra rodzicom dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka” - zbieranie naklejek
      z Biedronki na Fajniaki (grudzień)      

Nasze założenia do pracy z grupą na II półrocze:

 • rozwijanie mowy czynnej poprzez zabawy słowne, historyjki obrazkowe itp.,
 • wprowadzenie do pracy elementów Terapii Ręki z zakresu ćwiczeń manualnych, ćwiczeń manipulacyjnych, technik plastycznych i grafomotorycznych wspomagających motorykę małą,
 • wprowadzenie większej ilości zabaw służących regulowaniu emocji oraz wyciszających grupę,
 • kontynuowanie zabaw na skupienie uwagi i koncentrację.

Będziemy nadal podążać za zainteresowaniami dzieci, kontynuować wspieranie dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem (w porozumieniu z rodzicami), modyfikować realizowany program  pod względem specyfiki grupy, kontynuować udział w projektach przedszkolnych i zewnętrznych.

Dni otwarte dla rodziców:

Zachęcamy do spotkań w ramach „Dni otwartych”. Harmonogram dni otwartych jest dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej grupy „Misie” w szatni.

Monika Szymańska, Renata Siporska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2021r.

 

 

 

 

DNI OTWARTE W GRUPIE „MISIÓW”     GODZINA  17.20 – 18.20

 • 7.10.2020 (środa)
 • 22.10.2020 (czwartek)
 • 25.11.2020 (środa)
 • 9.12.2020 (środa)
 • 13.01.2021 (środa)
 • 17.02.2021 (środa)
 • 10.03.2021 (środa)
 • 14.04.2021 (środa)
 • 19.05.2021 (środa)
 • 9.06.2021 (środa)

Dla każdego Rodzica przewidziane 15 minut na rozmowę o dziecku. Chętnych Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielkami w celu ustalenia dnia i godziny spotkania.

ZAPRASZAMY

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z grupy Misie

język angielski:

poniedziałek  09:30 - 09:50
środa   09:30 - 09:50

rytmika:

wtorek   09:45 - 10:00
środa   10:20 - 10:35

religia:

wtorek   14:10 - 14:25
piątek   14:10 - 14:25

gimnastyka korekcyjna:

środa 14:00 - 14:30

W Dniu Przedszkolaka grupa Misów brała udział w zawodach, przeprowadziliśmy mini sesje zdjęciową z rekwizytami, tańczyliśmy przy naszych ulubionych piosenkach. Na placu zabaw czekała niespodzianka - bańki mydlane.

IMG_20200921_094119
IMG_20200921_094239
IMG_20200921_094334
IMG_20200921_094425
IMG_20200921_094532
IMG_20200921_094712
IMG_20200921_094714
IMG_20200921_094914
IMG_20200921_094924
IMG_20200921_095406
IMG_20200921_095955
IMG_20200921_100517
received_369762234411163
received_2082701411865442

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE „MISIE”.

 1. W PRZEDSZKOLU.
 2. NASZE PRZEDSZKOLE.
 3. JESTEM BEZPIECZNY.
 4. POMOCNA DŁOŃ.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • poznanie wartości „przyjaźni”,
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
 • wybory Króla i Królowej Przyjaźni w grupie,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
 • integracja grupy,
 • stworzenie grupowego „Kodeksu Przedszkolaka”, respektowanie zasad
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • wyrabianie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i gimnastyczne,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
 • poznanie roli pracowników przedszkola,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
 • kształtowanie pojęcia odwaga,
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
 • uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami, 
 • utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zabawy ruchowe,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

Święta/ Uroczystości obchodzone w miesiącu wrześniu:

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (21.09.2020),
 • Dzień Chłopaka (30.09.2020),
 • Urodziny dzieci z grupy.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE „MISIÓW”.

 1. IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT.
 2. JESIENNA PRZYRODA.
 3. KOSZYK PANI JESIENI.
 4. SKARBY JESIENI.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości „pracowitości”,
 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
 •  rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie możliwości własnego aparatu głosowego,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
 • poszerzanie doświadczeń kulinarnych,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
 • poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),
 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
 • rozwijanie poczucia jedności,
 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,
 • poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,
 • poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
 • poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw zabaw ruchowych porannych, ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,

Święta/ Uroczystości obchodzone w miesiącu październiku:

 • Światowy Dzień Zwierząt (5.10.2020),
 • Dzień Edukacji Narodowej( 14.10.2020),
 • Urodziny dzieci z grupy.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.