Aktualności

SPOTKANIE Z NOWYMI RODZICAMI

ZAPRASZAMY RODZICÓW NOWYCH DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW 22 ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Szanowni Rodzice Wspólnie z Radą Rodziców został uzgodniony termin przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola – PRZEDSZKOLE ...

przydatne Linki

Pszczółki

Grupa dzieci 6-letnich

 

Jesteśmy najstarszymi przedszkolakami. Poznajemy litery i cyfry, uczymy się czytać i liczyć. Przygotowujemy się do rozpoczęcia nauki w szkole. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania. Lubimy się razem uczyć i bawić. 

Podczas pobytu w przedszkolu zdobywamy wiedzę i porzerzamy nasze umiejętności pod kierunkiem naszych nauczycielek: Pani Agnieszki, Pani Ewy, nauczyciela wspomaajacego Pani Ewy oraz pracownika obsługi Pani Eli.

Podsumowanie pracy dydaktyczno–wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

Mocne strony grupy, występujące problemy:

 • Grupa „Pszczółki” jest  naszym zdaniem bardzo pracowita. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych, przejawiają ciekawość świata i chęć nauki nowych rzeczy.
 • Większość dzieci posiada umiejętność skupienia się na wykonywanym zadaniu.
 • Dzieci chętnie i z łatwością nawiązują kontakty zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami.
 • Część dzieci już osiągnęła taki poziom rozwoju fizycznego, społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.
 • Słabością naszej grupy jest jednak przestrzeganie zasad i utrzymywanie porządku (zabawa rozpoczęta w kilku miejscach, wieloma zabawkami jednocześnie) oraz używanie zbyt silnego natężenia głosu podczas zabawy swobodnej.
 • Wśród chłopców występuje  używanie niecenzuralnego słownictwa oraz zachowania trudne, m.in. polegające na mijaniu się z prawdą i utrudnianiu prowadzenia zajęć.

Podjęte działania w zakresie realizacji podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej państwa, założeń wynikających z planów miesięcznych:

 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu systematycznie i na bieżąco  nabywały wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez udział w zorganizowanych oraz swobodnych zajęciach i zabawach, konkursach, projektach, itp.
 • W codziennej pracy często wykorzystywałyśmy narzędzia i zasoby cyfrowe (tablica interaktywna, gry edukacyjne, zasoby sieci Internet).
 • Zgodnie z zaleceniami dużą uwagę przykładałyśmy do kształtowania prawidłowych postaw, realizując cykl tematów dotyczących wartości i uczuć (jeden temat tygodniowo typu: wrażliwość, patriotyzm, odpowiedzialność, uczciwość, odwaga, itp.)
 • W planowaniu pracy uwzględniałyśmy rozwijanie u dzieci procesów poznawczych, zainteresowań, sprawności manualnych
  i umiejętności technicznych, wzbogacanie wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym.

Wnioski do pracy w II półroczu:

 • Eliminowanie zachowań trudnych (kłamstwa, używanie nieodpowiedniego słownictwa) i wdrażanie do przestrzegania norm i zasad.
 • W większym stopniu odwoływanie się i wdrażanie dzieci do przestrzegania „Kodeksu przedszkolaka”.
 • W dalszym ciągu informowanie rodziców o niepożądanych zachowaniach dzieci i ustalanie wspólnych działań wychowawczych.

Udział grupy w programach, projektach, konkursach, akcjach charytatywnych:

W bieżącym roku szkolnym dzieci uczestniczyły w następujących projektach:

 • Kontynuacja projektu WIE „Mały człowiek wielka sprawa – przedszkolak zna i przestrzega prawa” – m.in. prawa dziecka, prawa zwierzat
 • Projekt „Droga z Klasą” - bezpieczeństwo ruchu drogowego (spotkanie z policjantem)
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”
 • Projekt Edukacji Muzycznej wg Zofii Marii Tomaszewskiej – elementy metody
 • Program „Więcej wiem, mniej choruję” – promocja zdrowia
 • Projekt „Dzieciaki mleczaki cz. I” – promocja zdrowia
 • Program „Szpital pluszaka” – spotkanie z ratownikiem medycznym
 • Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem - Fundacja „Dajemy dzieciom siłę”
 • Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – promocja zdrowia

Akcje charytatywne, w których rodzice i dzieci brali czynny udział:

 • Góra Grosza
 • Pola Nadziei
 • Świąteczna Paczka - dla rodziny z naszego przedszkola

Zapraszamy Rodziców na dni otwarte i rozmowy indywidualne

Ewa Mierzejewska, Agnieszka Pińkowska

Dni otwarte w gupie Pszczółki

Zapraszamy na rozmowy indywidulne w godzinach 17.00 - 18.00 w poniższych terminach:

22.09. 2020
14.10.2020
12.11.2020
16.12.2020
14.01.2021
17.02.2021
18.03.2021
14.04.2021
13.05.2021
16.06.2021

Prosimy w wpisanie się na listę w szatni.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z grupy Pszczółki

język angielski:

poniedziałek  11:00 - 11:30
środa   11:00 - 11:30

rytmika:

wtorek   09:20  - 09:45
środa  09:25 - 09:50

religia:

wtorek   12:40 - 13:05
piątek   12:40 - 13:05

gimnastyka korekcyjna:

wtorek  13:30 - 14:00

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.