Aktualności

SPOTKANIE Z NOWYMI RODZICAMI

ZAPRASZAMY RODZICÓW NOWYCH DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW 22 ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Szanowni Rodzice Wspólnie z Radą Rodziców został uzgodniony termin przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola – PRZEDSZKOLE ...

przydatne Linki

Sowy

Grupa dzieci  6 - letnich

http://img.webme.com/pic/s/stresograf/sowa91.gif

Jesteśmy najstarszą  grupą w naszym przedszkolu.

W ciągu całego roku będziemy aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.  Śmiało przekraczamy próg przedszkola. Jesteśmy wesołe i chętnie bawimy się ze sobą.

W czasie spędzonym w przedszkolu  poszerzamy  wiedzę i rozwijamy swoje umiejętności pod kierunkiem nauczycielek: Pani Małgosi, Pani Marty oraz pracownika obsługi Pani Marzenki.

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Mocne strony grupy, dzieci:

 • chętnie uczestniczą w zajęciach oraz proponowanych zabawach, w szczególności muzycznych;
 • chętnie uczą się nowych rzeczy;
 • są sprawne ruchowo i manualnie;
 • prawidłowo zachowują się podczas imprez i uroczystość, są pewniejsze podczas wystąpień przed grupą, a także podczas nagrań;
 • są samodzielne w zakresie ubierania i rozbierania się, korzystania z toalety oraz nakładania i spożywania posiłków;
 • łatwo nawiązują kontakt z rówieśnikami oraz dorosłymi;
 • potrafią sygnalizować swoje potrzeby oraz rozwiązywać sytuacje konfliktowe;
 • przestrzegają norm i zasad panujących w grupie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • brak utrzymywania porządku podczas zabaw swobodnych;
 • używanie zbyt silnego natężenia głosu;
 • radzenie sobie z porażką;
 • zdrową rywalizację - nie wywyższanie się;
 • doprowadzanie do końca podjętych działań.

Podjęte działania w zakresie realizacji podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej państwa:

 • wychowanie do wartości (rodzinnych i patriotycznych) - kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci poprzez poznanie symboli narodowych, słuchanie legend, obchodzenie świąt narodowych oraz udział we wspólnym śpiewaniu Hymnu Narodowego, obchodzenie świąt związanych z rodziną, zapoznanie z prawami dziecka;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez właściwy dobór literatury, muzyki, a także aktywności ruchowej;
 • rozwijanie kreatywności poprzez zachęcanie do wykonywania prac plastycznych różnymi technikami, udostępnianie różnych materiałów;
 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych - podczas zabaw swobodnych, pobytu na placu zabaw i spacerów;
 • rozwijanie poszanowania dla środowiska naturalnego - przejawianie zachowań proekologicznych;
 • kształtowanie kompetencji cyfrowych - korzystanie z tablicy multimedialnej podczas pracy oraz wykorzystywanie jej do zabaw;
 • organizacja zajęć z kodowania;
 • uczestniczenie w warsztatach oraz spektaklach i koncertach online.

Wnioski do pracy w II półroczu:

 • zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie w grupie;
 • szanowanie wolności innych - wyrażanie własnej opinii;
 • kontrola swoich emocji - nazywanie i wyrażanie;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, odkrywanie swoich mocnych stron i talentów;
 • rozwijanie wytrwałości, poczucia obowiązku i odpowiedzialności - doprowadzanie do końca rozpoczętej pracy;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z porażką oraz czerpania radości z własnych sukcesów, a także docenianie sukcesów innych osób.

Udział grupy w innowacjach/programach/projektach/konkursach/akcjach charytatywnych:

 • Akcja „Góra grosza” - XXII edycja Towarzystwo Nasz Dom;
 • Akcja „Niepodległa do hymnu” - Biuro Programu Niepodległa;
 • Akcja „Pola Nadziei” - Ośrodek Hospicjum Domowe;
 • Akcja „Zbieramy naklejki” - mieszkańcy Wawra rodzicom CZD;
 • Paczka Świąteczna - wsparcie rodziny z naszego przedszkola;
 • Projekt „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego” - udział w zajęciu „Poznawanie zasad ruchu drogowego” - ćwiczenia i zabawy symulacyjne oraz metody oparte na obserwacji. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi, pojazdami oraz znakami drogowymi;
 • Projekt „Dzieciaki Mleczaki” - Polska Izba Mleka;
 • Projekt WIE „Mały człowiek wielka sprawa – przedszkolak zna i przestrzega prawa” - teatrzyki wg harmonogramu imprez przedszkolnych, warsztaty online „Prawa dziecka”, „Prawa zwierząt”;
 • Program „Przyjaciele Zippiego” - zrealizowanie tematów dot. uczuć, komunikacji oraz przyjaźni;
 • Program „Szpital Pluszaka” - Grupa Ratowniczo-Medyczna Medicus, spotkanie z ratownikiem medycznym i z policjantem;
 • Udział w konkursie organizowanym przez Przedszkole 423 w Warszawie „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”.

Dni otwarte oraz rozmowy indywidualne:

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy na dni otwarte wg harmonogramu wywieszonego na tablicy przy szatni naszej grupy. Przypominamy, że obowiązują zapisy na wyznaczoną godzinę. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i mailowego przez przedszkole - w razie jakichkolwiek pytań, bądź w razie potrzeby umówienia się na rozmowę indywidualną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Marta Rodziejczak, Małgorzata Golińska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2021r.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z grupy Sowy

język angielski:

poniedziałek  10:30 - 11:00
środa   10:30 - 11:00

rytmika:

środa   09:00  - 09:25
czwartek   08:45 - 09:10

religia:

wtorek   13:05 - 13:30
piątek   13:05 - 13:30

gimnastyka korekcyjna:

wtorek  14:00 - 14:30

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.