Aktualności

REKRUTACJA 2023/2024

W dniu 7 marca 2023 r. od godziny 13.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 Rekrutacja będzie się odbywać w ...

Dostępność nauczycieli

SZANOWNI RODZICE Zapraszamy do bieżących kontaktów z nauczycielami w sprawach indywidualnych, dotyczących dzieci. Dni i godziny, w ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

przydatne Linki

REALIZOWANE PROJEKTY

ROK SZKOLNY 2022/2023

OFICYNALEX
banner_logo
indeks
35348433_227892727803278_7637120454141935616_n
logo-30lat(1)
thumbnail_cpd kwiecien
layout_set_logo
XXII-edycja-Gory-Grosza-724x1024-1
854F9DBC-08CE-4062-B2E2-87C0083B9615
B9C4BD01-E9E5-436A-998A-6FC53B75F20E
4102C0D8-BF76-46E4-AB55-51898F8AD92D
7CDE7DAC-3887-4032-9539-0368154B8F63
przyjaciele_zippiego_male

Program Edukacyjny „Mamo, Tato wolę wodę” XIII edycja - Żywiec Zdrój. Instytut Matki
i dziecka

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

https://wolewode.pl/

 

Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

https://fdds.pl/co-robimy.html#pomagamy-dzieciom

Program Edukacyjny „Wiem, czuję, rozumiem" ,,Jestem w cyfrowym świecie" OficynaLex

Cele udziału w programie:

- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
- postrzeganie wartości jako drogowskazów w życiu;
- rozwijanie społecznych umiejętności dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
- kształtowanie postaw wykorzystujących posiadaną wiedzę do pomocy innym, których celem jest przyczynienie się do dobra
  w oparciu o własne
dobre maniery oraz piękne postępowanie w zabawie i kontaktach z innymi.

 

Program Edukacyjny  "Przyjaciele Zippiego"

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój
ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie
z problemami i trudnościami.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

 

http://www.pozytywnaedukacja.pl/

Program Edukacyjny WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ” Program profilaktyki chorób zakaźnych” VI edycja - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w m. st. Warszawie

Cele udziału w programie:

- zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny
;

- wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń;

- wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych
wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli;

- zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami
zakaźnymi w innych strefach klimatycznych.

https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/wiecej-wiem-mniej-choruje

XVI edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola
i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

Akcja "Pola nadziei" Ośrodek Hospicjum Domowe

Akcja Pola Nadziei (ang. Fields of Hope) zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1988 r. Organizacją inicjującą było Marie Curie Cancer Care (MCCC). Za cel akcji przyjęto zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów.
W Polsce akcja pojawiła się dzięki współpracy MCCC z Hospicjum św. Łazarza z Krakowa.
To pierwsze hospicjum w naszym kraju, które rozpoczęło – wieloletnią już tradycję – organizacji Pól Nadziei.
Pierwsza akcja odbyła się w Krakowie w 1998 roku.
Również nasze hospicjum od lat aktywnie uczestniczy w obchodach Pól Nadziei. Chcemy, przy okazji zbierania środków na działalność, edukować społeczeństwo i oswajać z tematyką hospicyjną. Pomagają nam w tym dziesiątki szkół, przedszkoli, instytucji, firm i osób prywatnych, które angażują się aktywnie w nasze działania.
Jesienią w całej Polsce wolontariusze hospicyjni w zamian za datki wręczają ofiarodawcom cebulki żonkili.
Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. Cebulki można posadzić
w przydomowym ogrodzie, w donicy, czy na rabatce przed budynkiem firmowym. Finał Pól Nadziei ma miejsce wiosną,
kiedy z cebulek wyrastają kwiaty, a na rzecz hospicjów odbywają się kwesty i różnorodne wydarzenia.

https://ohd.waw.pl/pola-nadziei/

Akcja „Góra Grosza” XXIII edycja – Towarzystwo Nasz Dom

"Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać."

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/
 

XIII edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2018

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie projektu zgłoszonego w ramach XIII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.

Projekt „Mali odkrywcy świata - przez eksperymenty do poznania tajemnic przyrody” będzie realizowany od lutego do czerwca 2018 roku.

Projekt ma rozwijać zainteresowania dzieci naukami ścisłymi, poprzez zabawę i eksperymentowanie prowadzące do poznawania praw fizyki i zjawisk w środowisku przyrodniczym. Pozwoli dzieciom zamienić się w małych naukowców i zgłębić wybrane zagadnienia. 

Projekt przewiduje realizację wielu ciekawych przedsięwzięć, z którymi można zapoznać się tutaj  /fileget/wniosek-do-wie-ostateczny.pdf

 

Budżet Partycypacyjny - edycja 2017

W styczniu 2016 roku nasze przedszkole zgłosiło projekt do kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Wartość zgłoszonego projektu p.t. "Dzieci zdobywają wiedzę przyrodniczo-ekologiczną - ścieżka edukacyjna w ogrodzie Przedszkola nr 158" to kwota 30.000 zł.

Mamy nadzieję, że nasz pomysł spotka się z pozytywnym odbiorem i zbierze wystarczającą liczbę głosów podczas głosowania, które odbędzie się w czerwcu tego roku. Bardzo liczymy na rodziny i sąsiadów naszych przedszkolaków, okolicznych mieszkańców i przyjaciół przedszkolayes

Budżet Partycypacyjny - edycja 2016

W 2016 roku realizujemy w przedszkolu projekt "Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację - zakup pomocy dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek" dofinansowany ze środków budżetu partycypacyjnego.

Kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, z których będą korzystały wszystkie dzieci w trakcie realizacji zajęć programowych, zajęć dodatkowych i w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne.

Z wykorzystaniem zakupionych pomocy są i będą organizowane w przedszkolu imprezy i przedsięwzięcia adresowane także do osób ze środowiska lokalnego. Przykłądem są zajęcia dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola, tzw. "kolorowe trzynastki" oraz festyn rodzinny, dzień babci, dzień dziadka czy spotkania okołoświąteczne.

Do dnia 29 lutego 2016 r. wydatkowaliśmy kwotę 5.916,42 zł, którą przeznaczyliśmy głównie na pomoce, gry i zabawki konstrukcyjne, na sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych. Został równiez zakupiony projektor i ekran projekcyjny.

Pomoce trafiły do poszczególnych grup wiekowych a część z nich będzie wykorzystywana rotacyjnie (wymiana między grupami).

Poniżej prezentujemy niektóre z zakupionych pomocy:

 


XI Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2016

Nasze przedszkole, jako jedyna placówka w Dzielnicy Rembertów, otrzymało dofinansowanie projektu zgłoszonego w ramach XI edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.

Projekt "Raz, dwa, trzy - własną książkę stwórzmy my!" będzie realizowany w okresie od 1 marca do 30 czerwca bieżącego roku.

Głównym celem projektu jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania i motywacji do częstego kontaktu z książką oraz zapoznanie ich i włączenie w proces tworzenia literatury dziecięcej. W projekcie uczestniczą wszystkie dzieci, w zakresie dostosowanym do ich wieku i możliwości, a także członkowie ich rodzin.  

Wartość całego projektu to kwota 12.210 zł, z czego 10.960 zł stanowi kwotę otrzymanego dofinansowania.

Projekt przewiduje realizację wielu ciekawych przedsięwzięć, z którymi można zapoznać się tutaj  /fileget/wniosek-do-wie-ostateczny.pdf

Kontakt

Przedszkole Nr 158
ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

dyrektor             723 456 273
sekretariat         723 455 027
wicedyrektor     723 455 936
hol przy szatni   723 455 059
intendent            723 455 671

e-mail: p158@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.